JAVNA LICITACIJA za prodaju vozila JZU Dom zdravlja Kotor

Na osnovu člana 41. Zakona o državnoj imovini (Sl.list CG : broj 21/09 i 40/11), Odluke direktora JZU Doma zdravlja Kotor, Mišljenja Ministarstva finansija i člana 19 Statuta JZU Dom zdravlja Kotor, oglašavam:

JAVNU LICITACIJU

Za prodaju vozila :

  1. M.V. “ŠKODA FELICIJA” LX 1.9D, god. proizvodnje 1998., KO AA 543, neispravno, početna cijena – 235,47€.
  2. “JUGO FLORIDA” 1.3 sanitet, god. proizvodnje 2001., KO AH 216, neispravno,    početna cijena – 213,45€.
  3. M.V. “JUGO 55 KORAL” , god. proizvodnje 1994., KO AG 695, neispravno, početna cijena – 133,53€.
  4. M.V. “Z-JUGO SKALA 101” , god. proizvodnje 2002., KO CG 053, neispravno, početna cijena – 200,84€.

Gore navedena vozila se prodaju u viđenom stanju uz uslove koje je postavio prodavac, a mogu se pogledati svakog radnog dana od 07h do 15h na parkingu JZU Doma zdravlja Kotor.

Pravo licitacije imaju pravna i fizička lica koja uplate 10% od početne cijene za vozilo za koje licitira, na ime avansa na ž.r. broj: 520-237700-22 kod HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA ili direktno na blagajni Ustanove. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju kupca. Preuzimanje predmeta licitacije od strane kupca  izvršiće se nakon uplate utvrđene ukupne vrijednosti. Avans će se po završetku licitacije vratiti učesnicima koji ne budu odabrani, a kupcu uračunati  u cijenu izlicitiranog vozila.

Ukoliko kupac ne uplati ugovoreni iznos za izlicitirano vozilo u roku od 3 dana od dana licitacije gubi pravo na povraćaj uplaćenog avansa i pravo preuzimanja istog.

Licitacija će se održati dana 20.11.2017. godine sa početkom u 10 časova, a informacije se mogu dobiti svakog radnog dana na tel. 032 334-533 lokal 103 ili 104, odgovorno lice ing. Žarko Miljanović , šef tehničke službe.

 

                                                                            DIREKTOR

                                                                                                          dr Igor Kumburović