Počinje vanredna MMR vakcinacija vikendom

Dom zdravlja Kotor počinje vanrednu vakcinaciju MMR vakcinom, koja će se obavljati u danima vikenda od 09 do 14 sati. U tom periodu roditelji mogu da dovedu svoju djecu, a nakon obavještenja koje će dobiti putem SMS poruka. SMS servis i Call centar, koji se pokreće u skladu sa Akcionim planom za poboljšanje obuhvata MMR vakcinacije, koji je usvojila Nacionalna komisija za rutinsku imunizaciju, namijenjeni su
roditeljima djece koja kasne sa redovnom vakcinacijom. Iz Call centra posebno obučeni zdravstveni radnici pozivaće roditelje koji se nisu odazvali na poziv na imunizaciju putem SMS poruka.
Nizak procenat djece koja su zaštićena vakcinom protiv morbila, zauški i rubele (MMR) veoma je zabrinjavajući, a posebno u svijetlu aktuelnih epidemioloških dešavanja u svijetu, regionu i u susjednim zemljama. Crna Gora je i kao turistička destinacija izložena povećanom riziku. Zato je Ministarstvo zdravlja, uz podršku UNICEF-a i stručnu podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore, odlučilo da pokrene Call centar, putem kojeg će ljekari pozivati roditelje predškolske djece koja nijesu zaštićena ovom vakcinom. Oni će informisati roditelje o rizicima koje nosi izostanak vakcinacije i opasnostima od bolesti kao što su morbili, zauške i rubela. Istovremeno će prezentovati benefite zaštite putem vakcinacije. Odgovaraće i na pitanja i nedoumice roditelja, na stručan ali razumljiv način.

Timovi izabranih doktora za djecu u Domu zdravlja Kotor, osim MMR vakcinacije, na koju će roditelji biti pozivani, subotom i nedjeljom sprovodiće i HPV vakcinaciju djevojčica.

Podijeli: