SAOPŠTENJE: U Domu zdravlja Kotor kvalitetnija i efikasnija zdravstvena zaštita u segmentu specijalističkih pregleda

Građani Kotora i turisti koji posjećuju taj grad dobili su kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu u segmentu specijalističkih pregleda, a zdravstveni radnici bolje uslove za rad, saopšteno je danas na svečanom otvaranju rekonstruisanog prostora specijalističkih ambulanti Doma zdravlja Kotor.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Milovan Vujović, kazao je da su građani Kotora dobili kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu u segmentu specijalističkih pregleda, a zdravstveni radnici bolje uslove za rad.

„Ovo je još jedan projekat Doma zdravlja Kotor, uspješno završen zahvaljujući podršci Vlade Crne Gore i domaćinskom poslovanju i raspolaganju budžetom menadžemnta ove ustanove. Vrijednost investicije za adaptaciju specijalističkih ambulanti za internu medicinu, oftalmologiju i medicinu rada je oko 260 hiljada eura“, naveo je Vujović.

On je istakao da će moderno opremljene ambulante značajno doprinijeti unapređenju rada i poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga „našim osiguranicima i turistima, koji tokom cijele godine posjećuju Kotor“.

„Danas je Dom zdravlja Kotor savremena zdravstvena ustanova koja, u skladu sa najnovijim medicinskim trendovima i doktrinama, pruža  visok nivo zdravstvenih usluga. To potvrđuje poštovanje i povjerenje preko 20 hiljada građana, koji su izabrali svog doktora“, poručio je Vujović.

Aktivnosti Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja su, kako je pojasnio, usmjerene na unapređenje uslova u zdravstvenim ustanovama i podizanje kvaliteta pružanja usluga građanima, a cilj je, kako je dodao, jačanje kapaciteta na svim nivoima i stvaranje uslova za pružanje zdravstvene zaštite građanima u mjestu boravka.

„I u narednom periodu nastavićemo da ulažemo u izgradnju kvalitetnog i efikasnog zdravstvenog sistema i očuvanje zdravlja građana, jer je to najbolja i najznačajnija investicija jedne države, koja garantuje bolji i kvalitetniji život, ne samo današnjih, već i generacija koje dolaze“, zaključio je Vujović.

Direktor Doma zdravlja Kotor, Igor Kumburović, kazao je da je u tom domu zdravlja nastavljeno sa osavremenjavanjem prostora i opremanjem ambulanti.

„Nakon izuzetno vrijednih projekata, kao što su adaptacija i kompletna rekostrukcija pedijatrije i prostora organizacione cjeline izabranih doktora za žene, danas puštamo u rad i dio objekta u kojem se nalaze i specijalističke ambulante za oftalmologiju, internu medicinu i medicinu rada“, rekao je Kumburović.

On je pojasnio da je posao počeo prošle godine i da je ukupan iznos za adaptaciju prostorija za otfalmologiju, internističku ambulantu i medicinu rada u periodu druge polovine prošle godine i prvih pet mjeseci ove godine, iznosio oko 120 hiljada eura.

„Najveći dio investicije, Dom zdravlja Kotor je obezbijedio iz sopstvenih sredstava, dok je dio sredstava iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje“, naveo je Kumburović.

On je istakao da je cilj da se obezbijede kvalitetniji i ljepši uslovi za pružanje zdravstvene zaštite u svim segmentima Doma zdravlja.

„Mislim da smo već uspjeli na tom putu, što potvrđuju svakodnevne pohvale i čestitke koje dobijamo od naših pacijenata. Oni prepoznaju uložene napore i odgovoran i profesionalan odnos prema Domu zdravlja i svakom pacijentu, kome je potrebna zdravstvena zaštita“, rekao je Kumburović.

I u narednom periodu će se, kako je rekao, pratiti savremeni medicinski trendovi, usvajati i primjenjivati nova znanja i uvoditi nove procedure.

„Na taj način ćemo kvalitet zdravstvene zaštite podići na još veći nivo. Želim da vam najavim još jedan susret koji će se desiti u najskorijoj budućnosti, a najkasnije za godinu, a tiče se projekta rekonstrukcije i adaptacije prostora organizacione cjeline izabranih doktora za odrasle, čime bismo zaokružili kompletnu modernizaciju postora i opreme Doma zdravlja“, najavio je Kumburović.