Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti: Nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za potrebe jedinice za fizikalnu terapiju ZU:“Dom zdravlja Kotor“

ZU Dom zdravlja Kotor objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrijednosti: Nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za potrebe jedinice za fizikalnu terapiju JZU:“Dom zdravlja Kotor“

Zahtjev i obrazac izjave ponuđača za prijavu možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za nabavku male vrijednosti nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za potrebe jedinice za fizikalnu terapiju

Izjava ponuđača