Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti: Ponuda za radove na plafonu

ZU Dom zdravlja Kotor objavljuje ponovni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrijednosti: Ponuda za radove na plafonu.

Zahtjev i obrazac izjave ponuđača za prijavu možete preuzeti ovdje:

2.Zahtjev za dostavljanje ponuda za radove na plafonu

Izjava ponuđača