Savjetovalište za HIV

   Radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak
od 16:oo do 20:oo sati

   Telefon: 069 015 796

Arrow
Arrow
Slider

  • Marsela Mirošević, visoka medicinska sestra

Po potrebi angažuju se:
– Izabrani doktor,
– epidemiolog,
– pulmolog,
– psihijatar,
– psiholog, itd.

Savjetovalište radi u prostoriji u sklopu Centra za mentalno zdravlje.