Izdavanje ljekarskih uvjerenja

Poštovani,

Pred Vama je cjenovnik usluga JZU Doma zdravlja Kotor donesen na osnovu Odluke o cijenama usluga koje se pružaju trećim licima, br.02-2069/1 od 26.10.2015. godine, a u skladu sa čl. 62 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. list RCG br.39/04 i Sl. list CG br.14/2010), Prethodne saglasnosti Ministarstva zdravlja broj:404-220/2015 od 09.10.2015. godine i članom 10 Statuta JZU Dom zdravlja Kotor.

 

Cjenovnik usluga koje se pružaju trećim licima u JZU Dom zdravlja Kotor:
 

USLUGACIJENA (€)
1. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, prilikom zasnivanja radnog odnosa (radna mjesta bez povećanih rizika) 20,00
2.a Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima bez povećanih rizika i otežanih uslova rada (prethodni/periodični/vanredni)35,00
2.b Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada (prethodni/periodični/vanredni/sistematski)70,00
2.c Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa otežanim uslovima rada (prethodni/periodični/vanredni)50,00
3.a Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju A i B kategorije35,00
3.b Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju C, D i E kategorije, specijalna vozila i taksi35,00
3.c Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled za posao instriktora B, C, D i E kategorije 60,00
4. Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja70,00
5. Ljekarsko uvjerenje za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore60,00
6. Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka za maloljetne osobe 25,00
7. Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta 25,00
8. Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu/viza25,00
9.a Ljekarsko uvjerenje za rad u vodenom saobraćaju (POMORCI)110,00
9.b Ljekarsko uvjerenje za spasioce/ronioce/upravljanje čamcem 35,00
10. Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka 35,00
11. Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja 40,00
12. Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj 5,00
13. Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportiste 50,00
14. Ljekarsko uvjerenje za druge potrebe (sportske sudije i dr.) 60,00

Pregledi se obavljaju u Centru za MEDICINU RADA, u isturenom punktu u Radanovićima (Industrijska zona).