Izabrani doktori za odrasle

Zgrada JZU Dom zdravlja Kotor u Dobroti

  Radno vrijeme:
Radnim danima I smjena 07 do 14 sati
Radnim danima II smjena 14 do 21 sat
Vikend i praznici od 08 do 14 sati
  Telefon: 032/334-533

Tim 1

 • Dr Nada Božović, specijalista medicine rada
 • Snežana Krivokapić, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 125
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 2

 • Dr Nataša Đonović, ljekar opšte medicina
 • Ljiljana Mačić, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 128
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 3

 • Dr Veselinka Maslovar, specijalista opšte medicine i reumatolog
 • Saičić Gordana, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 127
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 4

 • Dr Tatjana Radošević Hajtnik, specijalista opšte medicine
 • Sandra Vulović, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 225
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 5

 • Dr Sandra Perović, specijalista opšte medicine
 • Milanović Milanka, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 124
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 6 ambulanta Radanovići

 • Dr Gordana Popović, specijalista medicine rada
 • Đukanović Ljiljana, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 226
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 7 ambulanta Risan

 • Dr Ana Bakić, specijalista opšte medicine
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 126
Elektronsko zakazivanje pregleda

 

ID za odrasle (1)
ID za odrasle (2)
ID za odrasle (3)
ID za odrasle (4)
ID za odrasle (5)
ID za odrasle (6)
ID za odrasle (7)
ID za odrasle (8)
ID za odrasle (9)
previous arrow
next arrow

Služba ID za odrasle nalazi se u prostorijma bivše Službe opšte medicine na 1. spratu. Ova služba raspolaže sa 6 savremeno opremljenih ambulanti uvezanih sa istim brojem kartoteka, izolacijom, zajedničkim prostorijama za intervenciju (injekciono, EKG, hirušku i infuzije), salom za edukaciju i sastanke, prostorijom za dnevni boravak sa čajnom kuhinjom, garderobom i prostranim čekaonicama. Prostor je klimatizovan centralnim sistemom kao i pojedinačnim klima uredjajima. U slučaju nestanka struje i vode automatski se uključuju alternativni sistemi napajanja tako da nema prekida u radu. Omogućen prilaz licima sa invaliditetom do svih prostorija.

 

Zgrada JZU Dom zdravlja Kotor u Radanovićima

  Radno vrijeme:
Radnim danima od 07 do 15 sati
  Telefon: 032/ 331-567

Tim 8

 • Dr Gordana Popović, specijalista medicine rada
 • Ljiljana Đukanović, medicinski tehničar
ambulanta u Radanovicima
2
ID Radanovici (1)
ID Radanovici (2)
ID Radanovici (3)
previous arrow
next arrow

Tim ID za odrasle koji radi na ovom punktu raspolaže sa ambulantom i uvezanom kartotekom opremljenom u skladu sa potrebama ove službe, prostorija za intervencije (EKG, injekciono i infuzije), prostorijom za dnevni boravak i čajnom kuhinjom kao i prostranom čekaonicom. Prostor je klimatizovan pojedinačnim klima uredjajima. Omogućen pristup licima sa invaliditetom do svih prostorija.

 

 

Zgrada JZU Dom zdravlja Kotor u Risnu

  Radno vrijeme:
Radnim danima od 07 do 15 sati
Vikend i praznici od 08 do 12 sati
  Telefon: 032/ 371-310

Tim 9

 • Dr Ana Bakić, ljekar opšte medicine
 • Milanka Raičević, medicinski tehničar
risan (1)
risan (2)
risan (4)
previous arrow
next arrow

Tim ID za odrasle koji radi na ovom punktu raspolaže sa ambulantom i kartotekom opremljenom u skladu sa potrebama službe, prostorije za intervencije, prostorijom za dnevni boravak sa čajnom kuhinjom kao i prostranom čekaonicom. Omogućen pristup licia sa invaliditetom. Prostor klimatizovan pojedinačnim klima uredjajima.


Medicinski kadar van timova ID za odrasle:

Saičić Gordana, medicinski tehničar
Sandra Todorović, medicinski tehničar
Dragana Tadić, medicinski tehničar
Ivana Pavićević, medicinski tehničar
Marsela Mirošević, strukovni medicinski tehničar


ODGOVORAN DOKTOR U SLUŽBI ID ZA ODRASLE:

 • Dr Tatjana Radošević Hajtnik, specijalista opšte medicine


ODGOVORAN MEDICINSKI TEHNIČAR U SLUŽBI ID ZA ODRASLE:

 •  Marsela Mirošević, visoka medicinska sestra, specijalista zdravstvene njege