Izabrani doktori za odrasle

Zgrada JZU Dom zdravlja Kotor u Dobroti

  Radno vrijeme:
Radnim danima I smjena 07 do 14 sati
Radnim danima II smjena 14 do 21 sat
Vikend i praznici od 08 do 14 sati
  Telefon: 032/334-533

Tim 1

 • Dr Nada Božović, specijalista medicine rada
 • Snežana Krivokapić, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 125
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 2

 • Dr Nataša Đonović, ljekar opšte medicina
 • Ljiljana Mačić, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 128
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 3

 • Dr Veselinka Maslovar, specijalista opšte medicine i reumatolog
 • Saičić Gordana, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 127
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 4

 • Dr Tatjana Radošević Hajtnik, specijalista opšte medicine
 • Sandra Vulović, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 225
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 5

 • Dr Sandra Perović, specijalista opšte medicine
 • Milanović Milanka, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 124
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 6 ambulanta Radanovići

 • Dr Gordana Popović, specijalista medicine rada
 • Đukanović Ljiljana, medicinska sestra
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 226
Elektronsko zakazivanje pregleda

Tim 7 ambulanta Risan

 • Dr Ana Bakić, specijalista opšte medicine
Zakaži pregled 032/334-533 lokal 126
Elektronsko zakazivanje pregleda

 

Arrow
Arrow
Slider

Služba ID za odrasle nalazi se u prostorijma bivše Službe opšte medicine na 1. spratu. Ova služba raspolaže sa 6 savremeno opremljenih ambulanti uvezanih sa istim brojem kartoteka, izolacijom, zajedničkim prostorijama za intervenciju (injekciono, EKG, hirušku i infuzije), salom za edukaciju i sastanke, prostorijom za dnevni boravak sa čajnom kuhinjom, garderobom i prostranim čekaonicama. Prostor je klimatizovan centralnim sistemom kao i pojedinačnim klima uredjajima. U slučaju nestanka struje i vode automatski se uključuju alternativni sistemi napajanja tako da nema prekida u radu. Omogućen prilaz licima sa invaliditetom do svih prostorija.

 

Zgrada JZU Dom zdravlja Kotor u Radanovićima

  Radno vrijeme:
Radnim danima od 07 do 15 sati
  Telefon: 032/ 331-567

Tim 8

 • Dr Gordana Popović, specijalista medicine rada
 • Ljiljana Đukanović, medicinski tehničar
Arrow
Arrow
Slider

Tim ID za odrasle koji radi na ovom punktu raspolaže sa ambulantom i uvezanom kartotekom opremljenom u skladu sa potrebama ove službe, prostorija za intervencije (EKG, injekciono i infuzije), prostorijom za dnevni boravak i čajnom kuhinjom kao i prostranom čekaonicom. Prostor je klimatizovan pojedinačnim klima uredjajima. Omogućen pristup licima sa invaliditetom do svih prostorija.

 

 

Zgrada JZU Dom zdravlja Kotor u Risnu

  Radno vrijeme:
Radnim danima od 07 do 15 sati
Vikend i praznici od 08 do 12 sati
  Telefon: 032/ 371-310

Tim 9

 • Dr Ana Bakić, ljekar opšte medicine
 • Milanka Raičević, medicinski tehničar
Arrow
Arrow
Slider

Tim ID za odrasle koji radi na ovom punktu raspolaže sa ambulantom i kartotekom opremljenom u skladu sa potrebama službe, prostorije za intervencije, prostorijom za dnevni boravak sa čajnom kuhinjom kao i prostranom čekaonicom. Omogućen pristup licia sa invaliditetom. Prostor klimatizovan pojedinačnim klima uredjajima.


Medicinski kadar van timova ID za odrasle:

Saičić Gordana, medicinski tehničar
Sandra Todorović, medicinski tehničar
Dragana Tadić, medicinski tehničar
Ivana Pavićević, medicinski tehničar
Marsela Mirošević, strukovni medicinski tehničar


ODGOVORAN DOKTOR U SLUŽBI ID ZA ODRASLE:

 • Dr Tatjana Radošević Hajtnik, specijalista opšte medicine


ODGOVORAN MEDICINSKI TEHNIČAR U SLUŽBI ID ZA ODRASLE:

 •  Marsela Mirošević, visoka medicinska sestra, specijalista zdravstvene njege