O ustanovi

Predstavljamo Vam Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Kotor:

Tradicija razvoja zdravstvene službe na ovim prostorima počinje upravo u Kotoru, još u 14. vijeku, daleko prije svih u Crnoj Gori.

JZU Dom zdravlja Kotor samostalno funkcioniše pod sadašnjim imenom, kao javna zdravstvena ustanova, od 1991. godine, a do tada kao OUR Vanbolničke službe u sklopu Medicinskog centra Kotor. Opšta društvena kultura, kvalitet života i zdravstvena posvećenost stanovništva u Kotoru i Boki kotorskoj uvijek su bili na visokom nivou. Shodno tome, zdravstvene ustanove i zaposleni u njima moraju biti na zavidnom stručnom,moralnom i tehničko-tehnološkom nivou.
JZU Dom zdravlja Kotor je ustanova koja prvenstveno pruža osnovnu primarnu zdravstvenu zaštitu gradjanima opštine Kotor,brojnim turistima koji posjećuju ovaj grad kao i privremeno naseljenim licima koja se školuju ili privremeno rade u našem gradu. Površina opštine Kotor je 331 km2 koja pokriva široko područje od Jaza, Donjeg i Gornjeg Grblja, Mirca i Kavča, kompletni Kotorski i Risanski zaliv sa širokim zaledjem ( Gornji Morinj,Donje i Gornje Krivošije kao i Gornji Orahovac ). Opština je veoma razudjena i graniči se sa pet Opština (Budva,Tivat,HercegNovi,Nikšić i Cetinje). 1/3 crnogorske obale pripada opštni Kotor.
U skladu sa reformom primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i saglasnošću Ministarstva zdravlja usvojena je nova oranizaciona struktura JZU Dom zdravlja Kotor.

Djelatnost

JZU Dom zdravlja Kotor, kao referentni centar primarnog nivoa, pruža podršku Izabranim doktorima za potrebe stanovništva svih uzrasta i osjetljivih grupa. Poseban i izuzetno značajan segment rada u okviru naše Ustanove jeste prevencija koja se prvenstveno sprovodi kroz rad savjetovališta, imunizacija protiv vakciono-preventivnih zaraznih bolesti, kućno liječenje i patronažna zdravstvena zaštita, dijagnosticiranje i suzbijanje uzročnika koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti.

Prostor

JZU Dom zdravlja Kotor svoju djelatnost obavlja u zgradi u Dobroti kao i na isturenim punktovima u Risnu i Radanovićima.
Prikaži detaljeZgrada JZU Dom zdravlja u Dobroti izgradjena 1983. godine. Zgrada se nalazi u naselju Plagenti, prilazi i parkinzi kao i unutrašnjost prilagodjeni su za sve kategorije pacijenata . Lica sa invaliditetom imaju sve neophodne uslove za kretanje i ostvarivanje ostalih potreba. Unutrašnja korisna površina zgrade iznosi 3595 m2 koja se prostire na četiri etaže,povezane malim i velikim liftom standardnih dimenzija kao i centralnim stepeništem. U suterenu nalazi se Mikrobiološka dijagnostika, Tehničke prostorije i sklonište.U prizemlju nalaze se prostorije Izabranog doktora za žene, Izabranih doktora za djecu, Centar za plućne bolesti i TBC kao i RTG i UZ dijagnostika.Na prvom spratu nalazi se info centar sa telefonskom centralom, Izabrani doktori za odrasle, Laboratorijska dijagnstika,Higijensko epidemiološka služba i Jedinica hitne medicinske pomoći. Na drugom spratu nalaze PZU Stomatologije, Menadžment, Finansijsko ekonomska služba, Pravno kadrovska služba i Centar za mentalno zdravlje. Klimatizacija (grijanje-hladjenje) zgrade vrši se centralnim sistemom a omogućeno je i pojedinačnim uredjajima u zavisnosti od potrebe. Zgrada je opremljena sistemima za napajanje vodom i električnom energijom u slučaju prekida vanjskog napajanja.
Zgrada punkta Risan, locirana pored magistralnog puta Kotor-Herceg Novi, starijeg je datuma izgradnje, površine oko 200 m2 . Na ovom punktu nalaze se prostorije Izabranog doktora za odrasle, Izabranog doktora za djecu kao i Laboratorijske dijagnostike, dok na spratu imamo PZU Stomatologije. U sklopu zgrade imamo državnu Apoteku. Zgrada ima centralni sistem grijanja i pojedinačne klima uredjaje.
Prilazi, parking i kretanje kroz zgradu prilagodjeno je svim kategorijama pacijenata.
Zgrada punkt Radanovići, nalazi se u Industrijskoj zoni Radanovići i bila je prilagodjena, kadrovski i materijalno osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite zaposlenim i stanovništvu koje gravitira ovom prostoru. Površina zgrade je 930 m2 a koristi se oko 450 m2. U ovoj zgradi pored Izabranog doktora za odrasle radi i Jedinica za fizikalnu terapiju na primarnom nivou kao i kabinet Sportske medicine. Prilaz, parking, kretanje kroz zgradu prilagodjeni su svim kategorijama pacijenata.

Kadar

Politika zapošljavanja kao i usavršavanje i doškolovavanje zaposlenih vrši se u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta JZU Dom zdravlja Kotor.
Kao Izabrani doktori rade specijalisti opšte medicine ,specijalisti medicine rada,pedijatri, ginegolog kao i jedan broj doktora medicine, a medicinski tehničari u timovima Izabranih doktora većina ima srednje, a manji dio više i visoko stručno obrazovanje.
U Centrima i Jedinicama za podršku rade specijalisti medicine sporta, pulmolog, mikrobiolog, epidemiolog, psihijatri, psiholog, socijalni radnik, reumatolog i fizioterapeut dok su medicinski tehničari sa srednjom stručnom spremom.
U Administrativno-tehničkom sektoru obrazovanje zaposlenih je u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjestima.

Saradnja sa drugim ustanovama

U JZU Dom zdravlja Kotor nema specijalističkih ambulanti obzirom da na teritoriji opštine Kotor imamo dvije specijalne i jednu opštu bolnicu. Kroz svakodnevnu komunikaciju ostvaruje se izvrsna saradnja na opšte zadovoljstvo svih prvenstveno pacijenata.

Tehnička opremljenost

Posebna pažnja se posvećuje obezbedjenju svih uslova za rad medicinskog osoblja počev od radnog prostora i nabavci neophodne savremene opreme-uredjaja tako i uslova za prijem i boravak pacijenata prilikom pregleda ili prijema terapije. .Sva oprema se nabavlja u skladu sa propisanim Normativima i stvarnim potrebama koje se odredjuju na konsultativnim sastancima kolegijuma Ustanove.