Higijensko-epidemiološka služba

 Radno vrijeme: od 07 do 15 i po potrebi van radnog vremena

 Telefon: 032/ 335-334, email: hes@t-com.me

 

  • dr Tatjana Lalović, epidemiolog
  • Dragan Begenišić, sanitarni tehničar
  • Siniša Jovanov, sanitarni tehničar

Ova služba koristi prostor na I spratu na kraju hodnika HMP i Laboratorijske dijagnostike. Omogućen pristup licima sa invaliditetom. Prostor je klimatizovan. U slučaju nestanka struje i vode automatski se uključuju alternativni izvori napajanja tako da nema prekida u radu.