Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa

  Radno vrijeme: 
od 07 do 15 sati svakog dana

Bjelanović Silvana, viši fizioterapeut,

Nikaljević Dragana, specijalista primijenjene fizioterapije

dr Kaća Tomčuk, specijalista fizijatar, ordinira svake srijede od 15 do 19 sati