Pravilnici

 

 Pravilnik za postupanje prillikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Izmijenjeni Pravilnik za postupanje,, DZ Kotor” prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

 Pravilnik za postupanje JZU Dom zdravlja Kotor prilikom sprovođenja hitnih nabavki

Izmijenjeni pravilnik za hitnu nabavku