Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

  Radno vrijeme: od 07 do 14 sati
ili po potrebi van radnog vremena
  Telefon: 032/ 334 538

Arrow
Arrow
Slider
  • Vera Denda, medicinski tehničar

Savjetovalište koristi prostor ID za žene van radnog vremena istog.