Specijalizanti

dr Aleksandra Jokmanović Spasić, ginekologija,

dr Marijana Vučetić, porodična medicina,

dr Dejana Ašanin, interna medicina,

dr Milica Krivokapić, porodična medicina,

dr Nenad Todorović, oftalmologija,

dr Ana Bakić, medicina rada