Pravno – kadrovski poslovi

dipl. pravnik Tatjana Kondanari, sekretar ustanove

email: domzdrpravna@t-com.me