Centar za plućne bolesti i TBC

 

 Radno vrijeme: od 07 do 15 sati radnim danima

 Telefon: 032/ 334-533 lokal 125

 

Slide One
Slide Two
Slide Three
centar za plucne bolesti (4)
previous arrow
next arrow
  • Dr Danijela Mirović, specijalista pulmolog i internista
  • Dragana Mijajlović, medicinska sestra

Ova služba radi u prizemlju u prostorijama bivšeg ATD dispanzera. Zbog dodirnih tačaka u radu nalazi se u neposrednoj blizini tačnije je uvezana sa RTG i UZ dijagnostikom. Služba raspolaže sa ambulantom, kartotekom, prostorijom za intervencije i dijagnostiku. Prostor je klimatizovan centralnim sistemom i pojedinačnim klimama. Omogućen pristup lica sa invaliditetom. U slučaju nestanka struje i vode automatski se uključuju alternativni izvori napajanja tako da nema prekida u radu.