Savjetovalište za mlade

  Radno vrijeme: od 07 do 14 sati
ili po potrebi van radnog vremena
  Telefon: 032/ 334 681

  • Pajović Sanja, medicinska sestra

Savjetovalište koristi savremeno opremljen prostor uvezan sa ID za djecu u prizemlju naspram RTG i UZ dijagostike. Pristup omogućen licima sa invaliditetom. Prostor klimatizovan. U slučaju nestanka struje i vode automatski se uključuju alternativni izvori napajanja tako da nema prekida u radu.