Jedinica za patronažu

 

  Radno vrijeme: 
od 07 do 21 sat svakog dana
  Telefon: 069 307 245

 

 

  • Indira Čečur, medicinska sestra
  • Božidar Kašćelan, medicinski tehničar
  • Željka Kustudija, medicinski tehničar
  • Biljana Samardžić,  medicinska sestra
  • Olga Krivokapić, medicinska sestra

Zbog specifičnosti posla većinu radnog vremena ovi radnici provode na terenu, a u zgradi određene poslove obavljaju u prostorijama za intervenciju ID za odrasle.