Javne nabavke male vrijednosti

2017.

Nabavka kompjuterskog materijala

Namještaj po mjeri za Izabranog doktora za djecu u Domu zdravlja Kotor

Nabavka metalnog namještaja za Izabranog doktora za djecu u Domu zdravlja Kotor

Rekonstrukcija i adaptacija natkrivenog pješačkog pristupa Domu zdravlja Kotor u Dobroti

Nabavka medicinske opreme za potrebe skrininga raka grlića materice

Nabavka i montaža nove protvpožarne opreme i demontaža stare u zgradi DZ Kotor u Dobroti

Usluga izrade plana zaštite obavezno štićenog objekta Dom zdravlja Kotor u Dobroti