SAOPŠTENJE: Stručni tim SZO i njemačkog Instituta Robert Koh edukovao tim Mikrobiološke laboratorije Doma zdravlja Kotor

Protekle sedmice predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (laboratoriski tehnički oficir za dijagnostiku SARS-CoV-2 I) i Nacionalnog instituta za javno zdravlje Njemačke Robert Koh iz Berlina boravili su radnoj posjeti Domu zdravlja Kotor. Stručnjaci SZO i njemačkog Instituta sproveli su edukaciju tima Mikrobiološke
laboratorije Doma zdravlja Kotor, kako bi PCR testom u realno vrijeme mogla da se izvrši detekcija određenih mutacija virusa.

Riječ je o skrening tetstovima, kako bi se dobile preciznije informacije od običnog PCR testa za detekciju SARS-CoV-2 virusa, što će pomoći još boljem praćenju situacije sa COVID-19, u smislu dobijanja brzog signala eventualne pojave nove varijante virusa. Za precizno utvrđivanje o kojoj se tačno varijanti radi, još uvijek se mora napraviti sekvencioniranje virusa, tako da ova metoda nije zamjena sekvencioniranja, ali može pomoći u brzoj detekciji eventualne nove varijante virusa. SZO, kao partner u unapređenju crnogorskog zdravstevnog sistema i odgovora na COVID-19, od samog početke pandemije, nastaviće da pruža podršku ubuduće. U tom smislu , stručni tim SZO, nakon boravka u Domu zdravlja Kotor, ocijeniće kapacitete mikrobiološke laboratorije, koristeći specijalizovanu i standardizovanu alatku SZO, na bazi koje će dati preporuke za dalje unapređenje i povećanje kapaciteta, ne samo za detekciju SARS-CoV-2, nego i zabrzi odgovor u slučaju pojave nekog drugog patogenog agensa u budućnosti.

Podijeli: