Dogovor u Ministarstvu zdravlja: Gradiće se bolnica u Radanovićima, parcela spremna

Ministarstvo zdravlja Crne Gore je, u saradnji sa čelnicima zdravstvenih ustanova i opština Budva, Kotor i Tivat, usaglasilo da se u Prostorni plan Crne Gore za period od 2020. do 2040. godine uvrsti izgradnja bolnice na primorju, u Radanovićima.

“S obzirom na to da je u toku izrada Nacrta ovog plana koji treba da uključi sve strateške smjernice i prioritete razvoja na nivou države, regiona i opština, zdravstveni sistem nije imao dilemu u vezi sa ključnom potrebom”, saopštila je ministarka zdravlja, dr Jelena Borovinić Bojović, na sastanku u Ministarstvu sa predsjednikom Opštine Tivat, Željkom Komnenovićem, direktorom Doma zdravlja Kotor, dr Igorom Kumburovićem, direktorom OB Kotor, dr Davorom Kubmurovićem, direktorom Doma zdravlja Budva, Nikolom Božovićem i zamjenicom direktorice Doma zdravlja Tivat, Jovankom Vučetić. Sastanku je prisustvovao i generalni direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja, Luka Đukanović.

“Ovo je preliminarni dogovor, koji je, međutim rezultirao konkretnim zaključcima. Uvažene kolege su me informisale i da je za ovu bolnicu predviđena i parcela u Radanovićima za koju postoje urbanističko tehnički uslovi”, izjavila je dr Borovinić Bojović.

“Ne možemo razmišljati samo od danas do sjutra. Zato je ovaj naš dogovor strateški i dugoročno važan”, napomenula je ona.

Jako je važno, kako je dodala, da su Ministarstvo i lokalne uprave ovaj dogovor postigli jednoglasno i uz puno razumijevanje potreba svih uključenih strana.

Prvenstveni cilj izgradnje ove bolnice biće efikasnija zdravstvena zaštita stanovnika juga Crne Gore, decentralizacija sistema, ali, kako očekuju čelnici gradova na jugu, ovaj projekat biće dodatni podsticaj za konačno unapređenje saobraćajne infrastrukture na primorju.

Prostorni plan Crne Gore je u sistemu prostorno-planske dokumentacije po hijerarhiji najviši planski dokument, sa kojim mora biti usklađena sva detaljnija planska dokumentacija.

Podijeli: