SAOPŠTENJE: Ojačavanje kadrovskih i prostornih kapaciteta Doma zdravlja Kotor

Kadrovski kapaciteti Organizacijone jedinice izabranih doktora za odrasle Doma zdravlja Kotor pojačani su sa dvije doktorke, koje su nedavno završile specijalizaciju iz porodične medicine i počele da ordiniraju u našoj ustanovi. Do kraja godine sa specijalizacije iz medicine rada vratiće se još jedan ljekar, tako da će u ovoj organizacionoj jedinici biti devet izabranih doktora, što je optimalan broj za kvalitetno i efikasno pružanje zdravstvenih usluga na primarnom niovu zdravstvene zaštite.

Pored ojačavanja kadrovskih kapaciteta, Dom zdravlja Kotor nastavlja sa unapređenjem uslova za rad zaposlenih i tretman pacijenata, pa od naredne  sedmice počinje adaptacija Centra za mentalno zdravlje, u okviru ustanove. Vrijednost ove investicije je oko 46 hiljada eura. Za ovu namjenu dio novca opredijeljen je iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje, a dio je Dom zdravlja Kotor obezbijedio iz sopstvenih sredstava.

Ovom investicijom Dom zdravlja Kotor zaokružiće proces prostornog osavremenjavanja objekta, čime su značajno poboljšani uslovi za zdrasvtvene radnike i pacijente.

Služba za odnose s javnošću

Doma zdravlja Kotor

Podijeli: