Edukativnim predavanjima za osnovce obilježen Svjetski dan zdravlja

Edukativnim predavanjima za učenike osnovnih škola u Risnu i Prčanju, kao i
brojnim drugim promotivnim aktivnostima Dom zdravlja Kotor obilježio je 7.april-
Svjetski dan zdravlja.
Za učenike OŠ “Veljko Drobnjaković”, u Risnu i OŠ “Ivo Visin” u Prčanju
ljekarski timovi Doma zdravlja Kotor održali su edukativna predavanja, mjerili im
težinu i visinu, davali savjete o ishrani, dijelili promotivni materijal.
Internista pulmolog u Domu zdravlja dr Danijela Mirović, upoznala je djecu o
značaju i važnosti obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, naglašavajući da se ove godine
obilježava pod sloganom: “Zdravlje za sve”, što znači da je pravo na zdravlje osnovno
ljudsko pravo i da je globalni cilj da ljudi imaju dobro zdravlje i ispunjen život u
mirnom, prosperitetnom i održivom svijetu.
Specijalista porodične medicine Dr Marijana Vučetić predočila je učenicima
koliko su zdravi stilovi života, u prvom redu zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost i
uredan san, važni za očuvanje zdravlja.
Savjete za podizanje kvaliteta zdravlja i života davali su i pedijatar dr Vladimir
Dedović iz Savjetovališta za mlade i Emilija Marjanović medicinska sestra iz
Savjetovališta za dijabetes u sklopu Doma zdravlja Kotor.

Podijeli: