Ispravka javnog poziva od 21.04.2023. godine za davanje u zakup prostora i opreme prikupljanjem ponuda

JZU Dom zdravlja Kotor objavljuje:
Ispravku Javnog poziva od dana 22.4.2023. godine za davanje u zakup prostora i
opreme prikupljanjem ponuda broj: 01-770/1 od 21.4.2023. godine.
U javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 22.4.2023. godine u
poglavlju II, pasus 13 i 15, u dijelu koji se odnosi na predaju ponuda i otvaranje ponuda
umjesto datuma 30.5.2023. godine treba da stoji 28.4.2023. godine.
Ispravka javnog poziva se objavljuje u dnevnom listu ’’Pobjeda’’ i na internet stranici
Doma zdravlja Kotor www.dzkotor.me
Bliže informacije mogu se dobiti na broj telefona 032 334 540

Podijeli: