Nedjelja otvorenih vrata pod nazivom „Ljudi prije svega: Stop stigmatizaciji, ojačaj prevenciju“

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se u našoj zdravstvenoj instituciji JZU Dom zdravlja
Kotor u periodu od 26.6. do 30.6.2023. godine održati Nedjelja otvorenih vrata pod nazivom „Ljudi
prije svega: Stop stigmatizaciji, ojačaj prevenciju“. Ova inicijativa je osmišljena kako bi promovisala
mentalno zdravlje, pružila podršku osobama koje koriste droge i istakla važnost prevencije
upotrebe droga.
Dom zdravlja Kotor će u terminu od 7-21h biti otvoren za sve osobe koje koriste drogu, njihove
roditelje/staratelje, rodbinu, prijatelje koji imaju sumnju i nedoumice za svoje najbliže.
Tokom ovog petodnevnog događaja, imaćete priliku da se upoznate sa našim stručnim timom koji
će vam biti na raspolaganju za individualne razgovore, konsultacije i odgovore na sva pitanja koja
imate u vezi sa mentalnim zdravljem i upotrebom droga.
Savjetovanje je besplatno, anonimno i dobrovoljno.
Cilj ove inicijative je podizanje svijesti o štetnim posljedicama droga, akcenat je na prevenciji i
jačanju svijesti i ličnosti „tvoje ne-znači sve“.
Napominjemo da je ovaj događaj otvoren za sve zainteresovane osobe, bez obzira na starosnu dob
ili prethodno iskustvo sa upotrebom droga. Bez obzira da li želite samo da se informišete, postavite
pitanje ili razgovarate o svojim ličnim izazovima, naš tim će biti tu da vam pruži podršku i stručne
savjete“.
Očekujemo Vas.

Podijeli: