Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: Izrada Plana zaštite objekta Doma zdravlja Kotor

JZU Dom zdravlja Kotor objavljuje ishod postupka za javnu nabavku male vrijednosti: Nabavka usluga izrade plana zaštite obavezno štićenog objekta JZU:“Dom zdravlja Kotor“ u Dobroti b.b. Kotor. Podaci su sadržani u dokumentu koji možete preuzeti klikom na link ispod:

  Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: za nabavku male vrijednosti: Izrada Plana zaštite objekta Doma zdravlja Kotor