Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: Nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za fizikalnu terapiju

ZU Dom zdravlja Kotor objavljuje ishod postupka za javnu nabavku male vrijednosti: Nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za fizikalnu terapiju. Podaci su sadržani u dokumentu koji možete preuzeti klikom na link ispod:

Obavjestenje o ishodu za aparat za elektroterapiju